Verwond lichaam in hiernamaals zichtbaar

Toen de Heer levendig aan het kruis werd genageld, toen werd deze verwonding aan Zijn stervend lichaam etherisch meegenomen en daarmee ook in Zijn verheerlijkt lichaam. Hij liet immers de ongelovige Thomas nadien Zijn wonden zien. Ook ieder mens zal in de geestelijke wereld met al zijn etherische (niet fysieke maar geestelijke) organen zichtbaar ter verschijning komen. Als deze organen, die tijdens het sterven beschadigd raken of organen, die zelfs weggenomen worden in een ´levende toestand´, dan heeft dat verstrekkende consequenties. Orgaantransplantatie heeft zowel gevolgen voor de gever als voor de ontvanger.

 

Elke mensenziel kent zielspartikelen (zielsdeeltjes). Wil iemand een orgaan afstaan, dan staat hij ook een deel af van zijn samengestelde ziel. De ontvanger kan deze zielsdeeltjes pas teruggeven, als ook hij gestorven is. De ontvanger draagt daarentegen vreemde zielsmatige zieledelen van een ander in zich, door het geïmplanteerde orgaan. Die zielsdeeltjes mengen zich met de zijne en als ook hij eenmaal gestorven is, moet hij deze weer afstaan aan de ander. Er mag dan wel door het nieuwe orgaan een verlenging of verbetering van zijn aardse leven komen, maar de geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals wordt daardoor niet bevorderd. In het boek ´Aarde en Maan´ (40-6) van Jacob Lorber lezen we hierover uitvoerig.

 

Zo bestaat ook het menselijk lichaam uit pure zielsdeeltjes, maar degenen die het lichaam vormen (dus mede de vorm bepalen!) zijn nog grof, boosaardig en onzuiver, om welke reden ze dan eerst weer in de Aarde komen, waar ze moeten vergaan en pas van daaruit op de reeds bekende manier weer uit de vergane stoffen opstijgen, om zich ter completering weer bij dat wezen te voegen, tot welks lichaam ze eens behoorden. Dit gebeurt gewoonlijk, zoals we zagen, in de derde of hoogste Aard­geestensfeer, waardoor dan natuurlijk elke zuivere geest weer volko­men wordt, namelijk als hij alles wat tot hem behoorde weer opgeno­men heeft. Dit opnemen is de zogenaamde opstanding des vlezes en rechtvaardigt de uitspraak van Paulus, die zegt: 'Ik zal in mijn vlees God zien'.

(bron: Aarde en Maan 40-6)