Pijnbestrijding met scenarapparaatje

Scenar

Een van de moeilijkste en belangrijkste opgave in de geneeskunde is pijnbestrijding. De natuurgeneeskunde probeert geneesprocessen op te wekken, terwijl de gangbare geneeskunde deze helaas onderdrukt. Hoewel een medicamenteuze behandeling de pijn onderdrukt of tempert, probeert de natuurgeneeskunde via het gebruikelijke regulerende mechanisme de pijn en haar gevolgen fysiologisch te beÔnvloeden. De therapie met zwak elektrische stroom heeft door de ontwikkeling van het scenarapparaatje een nieuwe betekenis gekregen. Het werkt via huidcontact op de huidzone en is afhankelijk van welk antwoord het van het lichaam terugkrijgt. De uitgekozen huiddelen worden als het ware bestreken. Aan de hand van de gelokaliseerde gemeten plekjes worden er specifieke meetwaarden aan ontleend. Bij onafgebroken huidcontact loopt een reactie-impuls door het apparaatje naar de lichamelijke prikkel. Vervolgens wordt er een dynamisch proces op gang gebracht, in tegenstelling tot alle andere elektronische therapieŽn, waarbij slechts stroom door het lichaam vloeit. Daarmee is een heel bijzondere vorm van impulstherapie ingeluid. De resultaten zijn verbluffend. Meestal vindt er spoedige genezing plaats of een directe afname of een verzachting van klachten of pijnuiting.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <terug naar menu

©†††††††††††† www.natuurarts.info