Scenar in de praktijk

Meer dan vijfduizend succesvolle scenarbehandelingen in de pijngeneeskunde zijn al regulier gedocumenteerd. Aan de universiteit van Wenen wordt de werking van de scenarbehandelingsmethode bijvoorbeeld op eierstokcysten onderzocht. Aan de universiteit van Würzburg bestuderen medici psychosomatische pijnen, die met scenar waren behandeld. In het plaatselijke ziekenhuis van de Duitse stad Wertingen worden sinds juni 2004 fracturen (postoperatief) met scenar fantastisch behandeld.

 

In Duitsland werken intussen meer dan vijfhonderd Heilpraktikers en een duizendtal artsen in klinieken en ziekenhuizen met scenar; zelfs de huisartsenpraktijken werken graag met dit apparaatje. In Europa bestaat deze methode sinds 2002.

 

Voor collega’s in de praktijkgerichte (natuur)geneeskunde is scenar een aanzienlijke verrijking als therapiemethode. De behandeling bedraagt per consult ongeveer een halfuur tot vijfenveertig minuten. De met scenar werkende collega’s berichten bijna zonder uitzondering over een toenemende vraag bij hun patiënten, omdat die helpt.

                                                                                                                                                                     <terug naar menu

©             www.natuurarts.info