Mijn passie

 

    Holkje

Holkje Huige

Wijsheid van het lichaam

Als arts voor natuurgeneeswijze boeit het me om bezig te zijn met een natuurlijke levensstijl en op welke wijze voeding, beweging, adem, meditatie, licht- en luchtbaden en natuurlijke middelen ingezet kunnen worden om tot genezing te komen. Het lichaam zie ik niet als een machine die het altijd moet doen, maar ik vraag me af, - samen met de cliënt- “wat heeft je lichaam nodig, wat voor signaal zendt je lichaam middels haar symptoom uit? Hoe kunnen we de wijsheid van het lichaam eren in plaats van te negeren?” Het lichaam drukt via de ziekte uit dat er ergens een gebrek is, waarvan de oorzaak dikwijls gezocht kan worden in de voeding, stress of in de psyche. Waarbij we soms iets dienen aan te pakken of te veranderen. Achter elke ziekte of symptoom gaat een verhaal schuil, dat ontsluiert kan worden door de zieke zelf. Dat is dus zeer individueel. Ziekte is iets dat bij het leven hoort en dat dien je niet te vermijden, niet weg te drukken. Een chronische ziekte kan een leidraad worden om nog voorzichtiger, preciezer en liefdevol met jezelf om te gaan. Dit kan dan weer via voeding, kruiden en homeopathie, dus gezamenlijk uitvinden wat een stap kan zijn naar jezelf. Eigenlijk voel ik me als “de advocaat van het lichaam”, ik neem het op voor het lichaam van de cliënt.

 

Een kijk op Psychosynthese als bewustwordingsproces

Naast de Natuurgeneeswijze boeit me het vakgebied van de Psychosynthese en zo nodig combineer ik deze beide. Psychosynthese is een transpersoonlijke psychologie, die zich richt op het wezen van de mens, op dat wat zich wil ontvouwen tijdens het leven. Net zoals de natuurgeneeswijze aanzet tot, zo stimuleert ook Psychosynthese het helende vermogen in de mens. Geen enkel symptoom wordt onderdrukt, maar er vindt een proces plaats van acceptatie. Zodat elk symptoom met hulp van wat nodig is kan transformeren tot zijn oorspronkelijke kwaliteit. Juist zoals het “on”kruid helende vermogens bezit (bijv. paardenbloem steunt de lever, evenals stinkende gouwe), ligt er diep verscholen in een lastige eigenschap een kwaliteit verborgen. Bewustwording is een aandachtspunt van een keuze in jezelf, de Dirigent in jezelf, de plek waar je zonder oordeel naar jezelf kijkt, dat kan je een gevoel van vrijheid geven. Op deze plek kun je stuur uitoefenen over je lichaam, je gevoelens en gedachten. Daarnaast kan het een gevoel geven van innerlijke rust en verbondenheid met datgene wat jou omgeeft.niet-praktikzerend.

 

Met ingang van 1-1-2023 ben ik als arts niet-praktizerend. Wilt u meer informatie, zie onder contact.