Phytotherapie

Iedere plant heeft licht en lucht nodig om te kunnen bestaan. De geur en smaak komen uit hun gesteldheden voort als een perfect evenbeeld van de zon. Elke plant heeft haar speciale gesteldheid. Zij zuigt elektriciteit uit de lucht. De ene plant meer dan de andere. Wie planten onnodig vernielt, ook al zijn deze nog zo klein, weet niet, dat hij zich keert tegen het natuurlijke plantenleven, dat niet zomaar in haar verschijning existeert. Pluk daarom niet zonder enig nut waardevolle en prachtvolle planten of bloemen. Zij hebben ook gevoel. Zij kennen ook hun pijnimpulsen. Elke plant is feitelijk een afgesloten totaal van haar psyche, ook zelfs in onvolmaaktheid. In het voorjaar dringt alles nog onbewust door naar de bestemming. In de herfst trekt ze zich terug. De plant heeft een bepaalde bestemming. Ze wil bijvoorbeeld ooit een boom worden om daarin zijn doel te vervullen. Planten willen zo graag naar het licht en verlaten hun individuele elementaire weg. Hoe meer licht, hoe verfijnder ook haar bestanddelen. Het is het volgen van de weg uit de nacht naar de dag, van donkerheid naar licht. Natuurlijk kent ook de plant haar conflicten op haar levensweg.

Er bestaan vrouwelijke en mannelijke planten. Beide richten zich steeds naar het licht. Vanzelfsprekend heeft de plant ook ene bepaalde zielsgesteldheid, anders zou zij niet kunnen bestaan. De zielsmatige plant kan groeien naargelang ze haar geestelijke voeding uit de lucht opzuigt.

Planten hebben een bepaald intelligentie, dus ook bepaalde eigenschappen. Ze kunnen een helende of schadelijke inwerking hebben. Hoe groter de plant, hoe langer het duurt, vr ze haar ‘vrucht’ prijsgeeft. In Zuid-Amerika is een wandelende plant bekend. . Eigenlijk zijn het wandelende bladeren. Bovendien is het geen plant, maar een diertje.

Dat planten ademen is bekend in de biologie. Ze ademen slechts twee keer per etmaal, eenmaal overdag – de inademing en eenmaal in de nacht – de uitademing. Natuurlijk bezitten ook planten een spijsverteringskanaal. De wortel van de plant is eigenlijk meer dierlijk, dan de plant zelf. Planten zuigen, dieren vreten, mensen zoeken. Wat bij het dier instinkt is, is bij plant de natuurwetmatigheid en bij de mens de vrijheid.

<<terug naar vorige