De handdruk  

Let op onwillekeurige handdrukken. De handdruk geeft een verbinding tussen twee personen. Alle gevoelige zenuwpunten raken die van de andere hand. In de hand drukt zich het gehele karakter uit. Kleine kinderen weigeren soms een bezoeker een hand te geven. De Chinezen zijn veel meer vindingrijk met tekens dan wij Europeanen; zij putten uit handen zeer veel informatie. De marktlui die een transactie met een handslag bezegelen (handje klap) als symbool van eerlijkheid. Zo'n handslag maakt voelbaar of de transactie redelijk en voor beide par­tijen profijtelijk is. De taal der handen stelt ons in staat veel te begrijpen zonder dat we onze toevlucht moeten nemen tot de betekenis van de handlijnen. De handen en de handlijnen, etc. verraden onze vaardigheid in het aanknopen van relaties, maken ons duidelijk wat hiermee allemaal tot uiting gebracht kan worden. Met handen kan men genezen, bijvoorbeeld magnetisme. Iedereen heeft zulke krachten in zijn handen. De moeder, die het kind streelt waar het pijn heeft. Zodra de liefde voor een medeschepsel ontwaakt, begint de geneeskracht al te werken. Daarop berust de feitelijke kunst van het magnetiseren.

 

Een zeer gezond mens kan met zijn vingers negentig graden naar achteren strekken. Men zou met gemak zijn linkeroor pakken om de nek. Deze flexibiliteit zegt iets over het handelen en denken. Als u uw hoofd steunt in de rechterhand dan had het hoofd behoef­te aan werkkracht. Als u uw linkerhand tegen het hoofd steunt dan moet u daar een teveel wegnemen, wat misschien anders hoofd­pijn had kunnen worden. Als u uw handen in elkaar sluit en elke vinger tussen twee vingers van de andere hand, dan gebruikt u al uw kracht voor uzelf, voor concentratie en beveiliging. Of uw vuist ballen! Als u de handen met de binnenkanten tegen elkaar rechtop houdt, dus uw handen vouwt, gebeurt dit met het doel om over grotere krachten te beschikken. U gebruikt uw eigen kracht dan zelf volop, die gaat dan van uw rechterduim in uw linkerduim over. Bij het klappen in de handen doet u dit om een overschot aan kracht kwijt te raken, omdat u  te enthousiast bent. Als u het met meerdere personen doet in een rij of kring, dan is dat om anderen aan te vuren en te versterken. U neutraliseert met uw ene hand om de andere van overmaat te lozen. Duimen draaien wekt elektrische levensstroom op. ‘Duimen voor iemand’’, die bijvoorbeeld examen moet doen. Houdt de duim van de ene hand tegen de wijsvingertop van de andere hand en dan het andere paar, zo beurtelings. Wringt u de handen in vertwijfeling, dan oefent u druk uit op alle klier- en  aangrijpingspunten, zodat de stroom der levenskracht de psyche  bereikt om haar te sterken.

 

Hoe mensen u een hand kunnen geven is op zichzelf een aparte belevenis indien u erop let. De handdruk kan zacht zijn, flu­weel zacht, te snel de hand terugtrekken, te lang vasthouden, een te stevige handdruk of te lang. Dit alles zegt iets over de persoonlijke kenmerken van een mens. Op welke wijze de handen zich manifesteren kan op zichzelf al een thema worden. Het ligt echter niet in de bedoeling daar verder op in te gaan. De handen staan in nauw contact met onze denkwijze, wat resul­teert in een bepaalde handelwijze. We kunnen ermee onderhandelen en iemand een handdruk geven. Handen zijn dus zeker communicatieorganen. Een hand kan niets verbloemen, terwijl u met uw mondstand toneel kunt spelen. Een indrukwekkende betrouwbaar­heid, die in de psychologie goed van pas kan komen. Sterke handen zijn meestal goed doorbloed en de handdruk is stevig en hartelijk. Een dergelijk iemand is dan ook meestal doortastend en heeft zijn leven zo te zeggen in 'handen'.

 

De typologie van zwakke handen, meestal ook een zwakke hand­druk, zijn personen die zich laten overleveren en ze kunnen moeilijk aanspraak maken op hun leven. De fijngevoelige hand is een hand die veel aanvoelt en ook dingen tot expressie kan brengen. Uiteraard bezit zo'n persoon dezelfde eigenschappen. Begroeting met handen is nog een overblijfsel uit een periode waarin de mensen, wier intuïtie nog een veel grotere rol speel­de dan bij ons, de taal van de handen als vanzelfsprekend begrepen.

                                                                                                                                                                                                            <terug naar menu

©             www.natuurarts.info