de handgesteldheid

                     handpalm dik en vol: sterk gestel;

                     vingers dik en kort: sterk lichaam;

                     handen stijf en niet achterover kunnen plooien: (slechte bloedvaten;)

                     (vaak ten gevolge van een verhoogde cholesterol;)

                     (zo’n stijfheid is normaal bij ouderen zonder verhoogde cholesterol;)

                     (verander dan het voedsel; vroeg oflaat bemerkbaar in de handen;)

                     pols tot vingers rode kleur:(onzuiver bloed ontlaadt en filtert via nieren;)

                     handpalmen gelig: (gal, lever, pancreas of milt≠problemen;)

                     handhielgedeelte rood: baarmoeder-, of prostaatzwakte:

                     (vaak op achterkant hand kleine bloedvaatjes lichtelijk zichtbaar;)

                     (niet bij dikke personen;)

                     duimzijkant hoogte van handpalm blauwig:

                     (mogelijke spijsverteringsproblemen;)

                     handen moeten gemiddeld neutraal koel zijn;

                     handen te warm: lever overactief;

                     handen vochtig: teken van te veel vocht in het lichaam;

                     venusheuvel goedgevuld afgerond: sterk geestelijke energie en potentie;

                     marsvallei: twistziek karakter;

                     armbandhoogte drie duidelijke lijnen zichtbaar: gezondheid, fortuin en geluk;

                     geketende lijnen rond armbandhoogte: levenslang hard werken;

                     maanheuvel goed ontwikkeld: mystieke geest;

                     maanheuvel vlak: onevenwichtig.

                     levenslijn begint tussen duim en wijsvinger, loopt rond de duiminplant naar de pols;

                     levens≠lijn lang en sterk: evenwicht en sterkte;

                     levenslijn geketend of zwak: onzekerheid;

                     saturnuslijn (onder de middelvinger) sterk aanwezig: goed ontwikkelt ego;

                     saturnuslijn zwak of gebroken: gemis aan zelfver≠trouwen;

                     hoofdlijn wijst naar intelligentie en loopbaan;

                     hoofdlijn duidelijk en regelmatig: onafhankelijkheid;

                     hoofdlijn kromt naar de wijsvinger: onzekerheid;

                     hartlijn wijst op emoties;

                     hartlijn regelmatig: sterke onafhankelijkheid;

                     hartlijn buigt af naar de wijsvin≠ger: vriendelijk karakter;

                     hartlijn afdalend: af en toe onzeker;

                     wijsvinger lang: succes;

                     wijsvinger kort: onzekerheid;

                     middelvinger lang: koelheid;

                     middelvin≠ger kort: intuÔtief en scheppende persoonlijkheid;

                     ringvinger lang: verwijzing naar een diep innerlijk leven;

                     misvormde ringvinger:kan hartzwakte betekenen;

                     ringvinger laat scheppende krachten zien;

                     ringvingerlijn sterk: wijst op grote mogelijke verrichtingen;

                     pink duidelijk kleiner dan andere vin≠gers: moeilijke menselijke relaties;

                     (ook op potentieel en financieel gebied;)

                     handpalm hard die niet meegeeft indien men daar op drukt: vuistballende egoÔstische trekjes;

                     hand met gladde vingers: vatbaar voor indrukken, gril≠ligheid en spontaniteit;

                     (vatbaar voor intuÔtie met kortstondi≠ge bezieling;)

                     (vermogen om te kunnen beoordelen op het eerste gezicht;)

                     vingers knobbelig: orde, aanleg voor rekenkunde en waardering voor exacte wetenschappen;

                     (aanleg voor wiskunde, landbouw, architectuur, ingenieur, zeevaart en aangeleerde kennis).

 

Als een mens op sterven ligt vervagen zijn lijnen. Bij een tijdelijke bewusteloosheid, ook bij narcose, worden handlijnen al bleker. Hoe deze energieŽn worden gebruikt, is na te gaan aan de diepte en de kleur, het verloop, de lengte en de vertakkingen. Noodzakelijke aanpassingen kunnen zich door kronkels verraden. Soms is een lijn kort, maar vertakt zich nog vůůr het einde: dan vindt men er nog een uitweg op, bijvoorbeeld door een speciale behandeling van een ernstige ziekte, die bijna het levenseinde gebracht had. De gezondheidstoestand wordt vooral gelezen aan de levenslijn, die begint tussen duim en wijsvinger en om de muis van de duim heenbuigt om bij de pols te eindigen. Hoe verder deze doorloopt, hoe ouder men kan worden. Een breuk in een lijn duidt een crisis aan. In het algemeen duiden de lijnen in de linkerhand de moeder≠lijke erffactoren aan en die in de rechterhand, die van de vader en diens voorgeslacht en eveneens wat men er zelf van maakt. Dit is ook zo bij iriscopie. Eilandjes in de hand blijken van geÔsoleerde energie, waardoor een stuwing of een gezwel kan optreden. Als analoog aan iets waarover men tobt of kankert. Hoofd-, hart- en levenslijn staan voor geest, ziel en lichaam; dit is de meest logische universele gedachte !

 

Omdat het geloof in de mens de wijsvinger beÔnvloedt, draagt de paus of bisschop een ring aan die vinger. Daar de middelvinger de traditie geleidt, draagt men daaraan de zegelring van de voorouders. Omdat de ringvinger de liefdesbinding geleidt, draagt men daaraan natuurlijk het beste van het beste: goud, de trouwring. De twee ikken als zoninvloeden, verbinden zich in de ECHT en hechten zich aan de vingers van de liefde. Omdat de pink, de kleine, tijdelijke genegenheid geleidt, draagt die ring het symbool van de kleine verbintenis.Men ziet hier, dat alles van tijd en van ruimte besloten ligt in de hand.

<terug naar menu

©†††††††††††† www.natuurarts.info