Bloedonderzoek in verband met stofwisseling

Door middel van een eenvoudig bloedonderzoek kunnen we in redelijke mate achterhalen hoe het met iemands gestel is en of er voldoende immuni≠teit (weerstand) is. Uit een paar druppels bloed is het mogelijk om een uitvoerig verslag te geven omtrent de toestand van de stofwisseling. Een bloedtest kan een bijzonder diagnostisch hulpmiddel zijn om verstoringen tijdig in alle lichaamsfuncties in een vroeg stadium op te sporen, waarmee de werkelijke oorzaak van klachten zichtbaar worden. Een bloeddiagnose kan zorgen voor een grotere objectiviteit en inzicht in het verloop van gezondheid en ziekte. De volgende criteria zijn daarom meer herkenbaar in het bloed:

 

                     conditie en kwaliteit van het afweersysteem;

                     schadelijke stofwisselingsresten (vrije radicalen);

                     hormonale problemen, stress, verzuring;

                     kwaliteit van lever, nieren en darmen;

                     ook schimmels en symbiose van de darmen;

                     het functioneren van het zuurstoftransport;

                     de functies van de ijzer- en vitamineopname;

                     ontstekingshaarden (bijv. in kiezen of elders).

 

De therapie is eenvoudig uit te voeren. De bloedtest werkt met een druppel bloed en een paar druppels specifiek gekozen colloÔd serum. Deze worden met elkaar vermengd. Zo worden de antilichamen in de druppels bloed zichtbaar geactiveerd. Als de bloedcellen gaan klonteren is dit geen goed teken. Het resultaat kan met het blote oog (of met een loep) al worden waargenomen. De bloedtest wordt gebruikt om vast te stellen met welke colloÔdenproducten de patiŽnt behandeld moet worden.

Ook is in de donkerveld microscopie het een en ander wonder≠baarlijk vastgesteld, dat na enkele keren het inwrijven met colloÔden, al na 10 minuten positieve veranderingen waren te zien in de structuur der bloedcellen.

 

Bij patiŽnten kun je een aanmer≠kelijke verbetering constateren van het gehele bloedbeeld en een normalisering van hun bloedcellenstructuur. Regelmatig wordt er in Duitsland (meestal elk jaar) een Speng≠lersan congres gehouden, waar onderzoekers en behandelaars hun resultaten en ervaringen bekendmaken.

 

De colloÔden worden beurtelings ingewreven op de binnenzijde van de onderarm vanaf de elleboog naar beneden. Het is belangrijk om met het inwrijven door te gaan tot de huid volkomen droog is, dat wil zeggen dat het preparaat volledig in de huid is doorgedrongen. Tijdens het inwrijven dient de vloeistof niet in contact te komen met metaal, zoals een horloge, armband of ring, enz. omdat deze het effect van het preparaat kan verstoren. Het zijn ‘colloÔden’ die in de huid ingewreven moeten worden (de percutane inwrijving). De homeo≠pathische verdunning ligt boven de D9. De vloeistof wordt door de patiŽnt zelf met de muis van de duim in het zachte huiddeel ingewre≠ven. Het beste kan hiervoor de binnenkant van de elle≠boog worden gebruikt. De huid is daar zeer zacht en de bloedvaatjes en lymfvaatjes liggen hier nagenoeg aan de oppervlakte. De vloeistof kan ook ingewreven worden in de huid van de onderbuik, de binnenkant van de dij en plaatselijk elders waar veel lymfe is. (De werking wordt daar ook beter, omdat bekende lymfmeridianen door de elleboog lopen. Deze vinden hun oorsprong in de hoek van de duimnagel en lopen langs de voorkant van de duim). Door het inwrijven worden aldus het reflexveld van de lymfor≠ganen en de lymfmeridianen van de andere lichaamszijde met de duim van de hand (handmuisje), waarmee ingewreven wordt, met elkaar in contact gebracht.

 

De Spenglersans bevatten 9 preparaten waarmee bloed onderzocht kan worden en medicatie kan worden voorgeschreven. Een ervaren practicus kan dit voorschrijven op grond van onderzoek en symptomen, maar de meest zekere basis van de recep≠tuur is toch de colloÔden-bloedtest. Deze test is gebaseerd op de eerder genoemde antigeenstof≠fen en antilichamenreactie. We schrijven gemiddeld 3 preparaten voor die de sterkste werking of reacties geven. Deze kunnen nooit en ten nimmer enige schade aanbrengen. De tijd speelt een belangrijke factor.

 

BacteriŽn zijn van oorsprong niet onze vijanden, maar vrienden, die in een vriendelijke symbiose met je leven, ja voor je werken. Als het terrein echter verandert door een foute levenswijze, foute voeding of overbelasting, dan zijn bacteriŽn opgeroepen de opdracht van hun ‘scheppen’ te doen om het tot leven bepaald weefsel te vernietigen en op te lossen. Je moet de bacterie niet vernietigen, maar het gebied van het ‘humus lichaam’ in harmonie ontwikkelen, ontplooien en verzorgen.

 

De indicatie van de colloden zijn weliswaar begrensd. Er is maar een deel bacteriŽle antigeenstoffen aanwezig. Het zijn ontgifte en vrij van eiwitcolloÔden. Ze zijn verdund tot D9 en bezitten de fijnste dispersie vaccinatiestoffen als Westerse serum. Het zijn moleculaire systemen, dus echt oplosbare middelen, die ook gebruikt kunnen worden als inenting. Deze bevatten ook immuun lichaampjes.

 

Twee stoornissen moeten apart genoemd worden.

Er zijn hier diverse mogelijkheden voor een verzwakt geheugen tijdens de kinderjaren, maar ook bij ouderdom. Wij hebben tientallen jaren praktijkervaring en hebben zeer goede resultaten waargenomen bij hetbehandelen van een verzwakt geheugen van kinderen en ouderen. Het dagelijks gebruik vande middelen T en E in combinatie met een bepaald soort magnesium toonde een toegenomen woordvermogen in een periode van 3-6 maanden. Voor volwassenen bestaat de behandeling uit een combinatie met de colloÔde E, vitamine E en magnesium, gecombineerd met een tweewekelijkse ampul Chrysocor. Bij dit laatste kan een grote verscheidenheid aan depressieve perceptie en psychosomatische klachten worden verlaagd. De patiŽnt begint dan weer te lachen. Het vinden van woorden (verbale geheugen) komt weer terug. Arteriosclerose (A) en alle aandoeningen houden verband met de Mucor racemosus cyclogene cyclus; vaak is ditte geven in combinatie met het E-middel, dat samen met het eerst genoemde middel een gunstig effect heeft op hoge bloeddruk en op alle seniliteitsymptomen.

 

Het doel in deze therapie is om de constitutie (het algeheel gestel) te verbeteren. Dat is de optelsom van alle aangeboren eigenschappen, de somma van alle disposities. Dit is de bereidschap (kracht) tot reactie van het individu en het totaal van alle lasten en aanpassingen. Afweerkracht is nodig om de erytrocyten intact te houden. De colloÔden zijn homeopathisch verdund. De huid stelt een goed immuunsysteem voor. Niet het geneesmiddel is verantwoordelijk voor genezing, maar de wijze van de reactie van het organisme. We hebben zo’n 500 lymfknopen in de onderbuik (lies), bovenbuik en knieholte. Deze spelen in het verwerken van de reactie een belangrijke rol, naast het bloedvocht.

©†††††††††††† www.natuurarts.info