Past mijn ritme bij iemand?

Het is interessant te weten in hoeverre bioritme bij partner of wie dan ook past. We nemen als voorbeeld twee geboortedata van een echtpaar. De man is geboren op 31 januari, de vrouw op 11 juli. De partners verschillen met elkaar precies 1257 dagen. De verschillen interpreteren we als volgt:

· 1257:23 = 54,652 = 65% x 2 = 130-100 = 30% (lichamelijk)

· 1257:28 = 44,892 = 89% x 2 = 178-100 = 78% (psychisch)

· 1257:33 = 38,090 = 09% x 2 = 018-100 = 82% (intellectueel)

  --------------------------

  190:3 = 63%

 

Deze personen passen op fysiek niveau 30% ritmisch bij elkaar. Wanneer de vrouw bijvoorbeeld zin heeft om boodschappen te doen, te wandelen of te sporten, kan de man dan meer behoefte hebben zich wat terug te trekken. Hun lichamelijk ritme is dan niet met elkaar verwant. In sommige huwelijken kan een dergelijk ritme tot een conflict leiden. Is men eenmaal op de hoogte van zijn of haar eigen individueel ritme, dan is men zich ook beter bewust, waarom de ander anders reageert.

Verder zijn in dit voorbeeld de partners op psychisch niveau 78% ritmisch met elkaar verwant. Dat is een vrij hoog percentage. Ritmisch gezien zullen ze elkaar op gevoelsniveau ‘aanvoelen’. Dit geldt ook voor het ‘mentale’ ritme, dat nog hoger scoort. Dan is er echt sprake van een goede ritmische samenwerking. Het gemiddelde percentage scoort boven de 50 en levert een gemiddelde op van 63%. Niet echt hoog of laag. Er wordt gekeken naar welk ritmepercentage hoog of laag scoort.

Staan twee of drie bioritmen in een dalende lijn, dan is voorzichtigheid geboden. Staan twee bioritmen op 100% (dus tweemaal volperiodiek), dan kan men beter op een dergelijke dag geen belangrijke besluiten nemen, die van cruciaal belang zijn. Zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een akte. In het bioritme bestaan diverse varianten, die wij in de literatuur niet of nauwelijks tegenkomen. De volgende variaties zijn als mogelijkheid gedacht; u kunt er rekening mee houden als u dit aanspreekt.

Over het algemeen kan een dag voor een volperiodieke dag ook als een kritieke dag worden beschouwd, zeker bij extra kritieke dagen. Door eigen waarneming leert u vaststellen of ook uw eigen innerlijke biologische klok is ingesteld. Dan hebt u deze les of deze aanwijzing niet meer nodig. We beschikken trouwens over een bioritmisch computerprogramma, dat een bioritmenberekening maakt voor een jaar, en dat kan worden uitgeprint op een A4´tje. Zonodig geven we dit mee, indien toepasselijk voor de behandeling. De meeste bioritmeprogramma’s hebben talloze bladzijden nodig.

<terug naar menu

©           www.natuurarts.info